Dražba špeciálnej edície dresov pre Svetielko nádeje

Našou každoročnou snahou je okrem hokeja vykonuvanie aj veľa aktivít, ktoré pomáhajú okoliu, v ktorom sa nachádzame. Jednou z aktivít, v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,  je práve dražba špeciálnej edície dresov, ktorej výťažok bude venovaný občianskemu združeniu  SVETIELKO NÁDEJE.

Dlhodobo spolupracujeme s dobročinnou organizáciou, ktorá pomáha detským onkologickým pacientom. Tohtoročná dražba bude tento rok v poradí tretia. Pri tejto špeciálnej príležitosti sme položili pár otázok Vande Prandorfyovej zo  SVETIELKA NÁDEJE.

Minulý rok sa vydražilo 1371€. Na aké účely  SVETIELKO NÁDEJE tieto peniaze z dražby využíva?

aZískané finančné prostriedky nám pomôžu realizovať projekty, ktorými už vyše 16 rokov pomáhame zlepšiť kvalitu života detských onkologických pacientov a ich rodín.  Je to  detský mobilný hospic,jediný na strednom Slovensku, kde pomáhame nevyliečiteľne chorým deťom  v domácom prostredí 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Naša bezplatná prepravná službaje k dispozícii onkologickým detským pacientom, ktorí cestujú do nemocnice v Banskej Bystrici na vyšetrenia a späť domov. Rodinným príslušníkom našich onkologických pacientov bezplatne poskytujeme ubytovanie v bytev areáli nemocnice. Pri prvej hospitalizácii poskytujeme deťom balíček prvého kontaktu. Myslíme aj na rodiny, ktoré stratili dieťa a dvakrát do roka ich pozývame na stretnutia smútiacich rodín. Pre vyliečené deti a rodiny organizujeme výlety a rekondičné pobyty.  Prispievame na rekonštrukciu oddelenia, na kúpu život zachraňujúcich prístrojov a činnosť nemocničnej školy. Ku kvalite nami poskytovaných služieb v nemocnici, a tiež v domácom prostredí, prispieva okrem sociálneho pracovníkaaj psychológa liečebný pedagóg. Služieb a projektov, ktorými pomáhame, je naozaj veľa a my sme vďační za každú podporu.

Deti, ktoré sa liečia na detskej onkológii v Banskej Bystrici, navrhovali dizajn týchto špeciálnych dresov. Ako sa k takejto úlohe postavili?

SVETIELKO NÁDEJE s týmto  nápadom oslovilo vedenie  UMB Hockey teamu. Uvítali sme to a naša liečebná pedagogička, Juliana Holosová, vysvetlila deťom, že sa môžu zapojiť do tvorby návrhu dresov.  Niektorých to zaujalo a nakreslili svoje predstavy, ako by mal dres vyzerať a čo by na ňom nemalo chýbať.  Veríme, že hokejisti si z návrhov vybrali a inšpirovali sa pri tvorbe novej kolekcii aj predstavami detí.

Ako dlho už funguje spolupráca UMB Hockey teamu a SVETIELKA NÁDEJE? V čom prevažne spočíva? 

Naša spolupráca trvá už tretí rok a z roka na rok naberá na sile. Vedenie UMB Hockey teamu neustále hľadá nové možnosti a spôsoby, ako nás zviditeľniť, alebo nám pomôcť aj finančne.   Je úžasné, že k tomu inšpiruje aj mnohých ďalších ľudí vo svojom okolí. Veľmi si vážime, že hokejisti si nájdu čas na návštevy detí na oddelení. Vždy pripravia super program. Každá takáto návšteva je pre malých pacientov povzbudením, spestrením dňa a zážitky z týchto stretnutí v deťoch, ale aj rodičoch, ešte dlho doznievajú.

Nájdeme aj v radoch SVETIELKA NÁDEJE fanúšikov nášho tímu?

Samozrejme,  sledujeme celú sezónu nášho univerzitného tímu. Ak sa dá, pozrieme si zápas naživo,  kde si to vždy užívame a fandíme tak, aby nás bolo počuť ale aj vidieť,  s našim transparentom,  vyrobeným špeciálne na tieto príležitosti.  O priebehu sezóny a výsledkoch   zápasov sa rozprávame aj na oddelení s deťmi a tiež  rodičmi, ktorí  to sledujú.   Tešíme sa z každej výhry a držíme vám päste!

Dražba dresov prebieha na Facebook stránke UMB Hockey Team.