Dobrovoľníci

Zverejnenie infromácií o dobrovoľníkoch v súlade s ustanovením § 99 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti: Hokejový klub UMB, IČO: 508 79 391

Zoznam dobrovoľníkov:

  • Hadasa Katarína Kobolková (miesto: Banská Bystricá + iné mestá; trvanie: 1.9.2022-30.4.2023; činnosti a výkony súvisiace s organizačným zabezpečením hokejového klubu, práca s mládežou – rozvoj duálnej kariéry; materiálne zabezpečenie a náhrady: tímové oblečenie umbhockey / náhradu za stratu času dobrovoľníka za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe v sume najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy)
  • Nikola Pivarčeková (miesto: Banská Bystricá + iné mestá; trvanie: 1.9.2022-30.4.2023; činnosti a výkony súvisiace s organizačným zabezpečením hokejového klubu, práca s mládežou – rozvoj duálnej kariéry; materiálne zabezpečenie a náhrady: tímové oblečenie umbhockey / náhradu za stratu času dobrovoľníka za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe v sume najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy)
  • Vladimír Sabo (miesto: Banská Bystricá + iné mestá; trvanie: 1.9.2022-30.4.2023; činnosti a výkony súvisiace s organizačným zabezpečením hokejového klubu, práca s mládežou – rozvoj duálnej kariéry; materiálne zabezpečenie a náhrady: tímové oblečenie umbhockey / náhradu za stratu času dobrovoľníka za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe v sume najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy)