blockimage
O PODUJATÍ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a UMB Hockey team v spolupráci s mestom Banská Bystrica organizuje podujatie Zo školy na zimák edícia Univerzitný deň pracovných príležitostíHlavnou myšlienkou podujatia je spojiť hlavné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

Cieľová skupina sú študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ale i široká verejnosť.

Univerzita Mateja Bela v BB

PROGRAM

  • 14:00 – 17:00 Prezentácia firiem a organizácií
  • 13:50 – 14:10 Hokejová rozcvička tímov
  • 14:30 – 17:00 ZÁPAS Európskej univerzitnej hokejovej ligy
Usporiadatelia
EXCLUSIVE PARTNER
PARTNER
ĎALŠÍ VYSTAVOVATELIA

DO PODUJATIA ZOSTÁVA

UMB Hockey Team