Európska univerzitná hokejová asociácia (EUHA)

ŠPORT & VZDELANIE - Strešná organizácia pre Európsku univerzitnú hokejovú ligu (EUHL)
Európska univerzitná hokejová asociácia. vznikla v roku 2013 aby riešila potrebu realizovať duálnu kariéru v športe v rámci európskeho priestoru. Jedným zo zakladateľov je bývalý hráč NHL a reprezentant SR v ľadovom hokeji - Ľubomír Šekeráš. EUHA je riadiacim orgánom Európskej univerzitnej hokejovej ligy, ktorej súčasťou sme od roku 2014, teda od 2. roka jej existencie. more

Slovenský zväz ľadového hokeja

ŠPORT - Národný športový zväz pre hokej
Národný športový zväz pre hokej. Sme jeho súčasťou prostredníctvom Slovenskej univerzitnej hokejovej asociácie. Náš spoločný cieľ je rozvoj a propagácia hokeja. more

Slovenská univerzitná hokejová asociácia (SUHA)

ŠpORT & VZDELANIE - Dcérska organizácia EUHA zaštrešujúca univerzitné kluby na SVK
Dcérska organizácia Európskej univerzitnej hokejovej asociácie, ktorá zastrešuje univerzitné tímy na Slovensku. Jej hlavnou náplňou je podporovať slovenské tímy pri rozvoji a pomáhať s financovaním klubových aktivít. more

Svetielko nádeje

ZDRAVIE - Pomoc deťom a mladistvým s okologickými ochoreniami.
Dlhodobá spolupráca zameraná na pomoc pri zviditeľňovaní práce Svetielka nádeje. Spoločné aktivity smerom na verejnosť ale i k mladým pacientom. "Hráme pre svetielko nádeje" - za každý gól prispejeme na podporu práce Svetielka nádeje 1€, za každé víťazstvo 5€. Každoročne realizujeme dražbu špeciálnej edície dresov, výťažok ide opäť v plnej výške na podporu Svetielka nádeje. Sme nesmierne hrdí na túto spoluprácu. more

ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

ŠPORT & VZDELANIE - ZŠ podporujúca rozvoj hokejových talentov.
Spolupráca pri podpore a rozvoji mladých hokejových talentov. Spoločné aktivity. Propagácia dôležitosti prepojenia športu a vzdelanie medzi mladými ľudmi / deťmi v Lučenci. more

Úsmev ako dar

RODINA - Náhradná starostlivosť a pomoc krízovým rodinám.
Spolupráca pri šírení informácií o Úsmev ako dar. Účasť na aktivitách. Podpora pri výchove mladých ľudí a motivácia v oblasti vzdelávania a športu. more
UMB Hockey Team