Svetielko nádeje pomáha už 22 rokov

Keď dieťaťu diagnostikujú onkologické ochorenie, jemu aj jeho rodine sa zásadne zmení život. Stredobodom pozornosti sa stáva snaha úspešne zvládnuť náročnú onkologickú liečbu. Predstava všetkého, čo sa musí zmeniť, čoho sa treba vzdať, čo je potrebné vybaviť a zabezpečiť, môže byť pre rodinu zahlcujúca. Už v tomto stresujúcom prvom okamihu sa však detskí pacienti aj ich rodinní príslušníci môžu spoľahnúť na pomoc občianskeho združenia Svetielko nádeje, ktoré pôsobí na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici už od roku 2002.

Svetielko nádeje sa zameriava sa na skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým ochorením a ich rodín, ako aj detských pacientov v domácej hospicovej starostlivosti a ich rodín. Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie plné porozumenia, prijatia a pomoci.

Detským pacientom a ich rodinám bezplatne pomáha od okamihu diagnostikovania onkologického ochorenia, počas celej liečby aj po jej skončení, a to prostredníctvom kľúčových projektov pomoci. Podporu poskytuje priamo na onkologickom oddelení, ale i mimo neho. O fyzické a psychické zdravie hospitalizovaných detí sa tak starajú psychologička, fyzioterapeutka či liečebná pedagogička, zatiaľ čo sociálny pracovník a asistentka pre rodiny pomáhajú rodičom s komunikáciou s úradmi, zabezpečovaním obedov či drobnými nákupmi, kvôli ktorým rodičia nemusia odchádzať od svojich detí.

Dôležitou súčasťou pomoci rodinám s detským onkologickým pacientom je aj bezplatná prepravná služba, ktorá chráni zdravie detí a znižuje rodine náklady spojené s dochádzaním na liečbu. Okrem praktických projektov podpory sa však Svetielko nádeje snaží tiež zabezpečiť, aby deti, ktoré prechádzajú náročnou onkologickou liečbou, neboli ukrátené o zážitky, ktoré majú ich zdraví rovesníci. Organizuje preto pre hospitalizované deti pestrý program, návštevy známych osobností, umelcov a športovcov, ako aj rôzne výlety a pobyty pre tých, ktorí už ochorenie prekonali.

Svetielko nádeje sa venuje aj detskej paliatívnej starostlivosti, teda starostlivosti o detských pacientov s nevyliečiteľným ochorením. Aby mohli tieto deti prežiť svoje posledné dni dôstojne, teda v domácom prostredí, v spoločnosti svojich blízkych a s minimálnou fyzickou a čo najmenšou psychickou bolesťou, Svetielko nádeje zriadilo detský mobilný hospic, v rámci ktorého zdravotný personál dochádza za pacientmi a poskytuje im starostlivosť u nich doma.

Pomoc, ktorú Svetielko nádeje poskytuje detským pacientom a ich rodinám, je svojím rozsahom a komplexnosťou na Slovensku jedinečná. Podrobnejšie informácie o jednotlivých projektoch podpory môžete nájsť na webe www.svetielkonadeje.sk.

UMB Hockey Team je partnerom Svetielka nádeje už od roku 2016 a pravidelne ho podporuje finančnými výťažkami, spoločenskými aktivitami a šírením osvety o jeho poslaní a aktivitách.