Svetielko nádeje pomáha už 20 rokov 

Občianske združenie Svetielko nádeje poskytuje komplexnú starostlivosť deťom a mladistvým s onkologickým alebo iným život limitujúcim ochorením so zreteľom na celú rodinu. Naše poslanie sa usilujeme napĺňať najmä v súčinnosti s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici, špeciálne s Klinikou pediatrickej onkológie a hematológie SZU.

Našimi projektmi a službami pomáhame chorým deťom a ich rodinám bezplatne. Poskytujeme: poradenstvo odborného tímu Svetielka nádeje na detskej onkológii – psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pracovník, nutričné terapeutky; prepravnú službu pre detských onkologických pacientov a sprevádzajúce osoby; ubytovanie v bytoch Svetielka nádeje pre rodinných príslušníkov počas návštev pri dlhodobej liečbe dieťaťa.  Preplácame doplatky za lieky a prispievame na parochne. Vďaka dobrovoľníckej návštevnej službe pomáhame spríjemniť nemocničný pobyt dlhodobo hospitalizovaným deťom a rodičom.

Prevádzkujeme detský mobilný hospic Svetielko nádeje. Paliatívnu starostlivosť zabezpečuje náš hospicový tím v domácom prostredí 24 hodín denne, sedem dní v týždni.  Myslíme aj na rodiny, ktoré stratili dieťa a dvakrát do roka ich pozývame na stretnutia rodín.  Pre vyliečené deti a rodiny organizujeme výlety a rekondičné pobyty doma i v zahraničí.

Našu činnosť a projekty zabezpečujeme z darov fyzických a právnických osôb, z grantov a  z asignácie dane z príjmu. Vďaka tejto podpore môžeme neustále zlepšovať a rozširovať naše služby s maximálnym ohľadom na potreby rodín, ktorých dieťa sa ocitlo na náročnej ceste plnej prekážok.  Niekedy nemôžeme vylieči, ale stále môžeme podávať pomocnú ruku. Sme vďační každému, kto sa rozhodne podporiť nás a pomáhať spolu s nami.

Všetky dôležité informácie o našich projektoch a službách nájdete na www.svetielkonadeje.sk