Vedenie klubu

OPÁTH Lukáš

Sport Director / Head Coach

KYSEĽ Milan

General Manager
Do or do not. There is no try.

JANÍK Marek

Associate Head Coach

Realizačný tím

ĎURIANČIK Šimon

Photographer

JAGOŠ Jaroslav

Equipment manager

KOBOLKOVÁ Hadi

Social media manager

PRANDORFY Andrej

Assistant Coach

SABO Vladimír

Event manager

ŠARKANOVÁ Ivana

Volunteer

SLIVKOVÁ Paulína

Penalty Box manager
UMB Hockey Team