Jediný JOBFAIR na Zimnom štadióne už 29.10. v Banskej Bystrici

Pozývame všetkých na podujatie „Zo školy na zimák – edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí“ 29. októbra 2019 v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. Hlavnou myšlienkou veľtrhu kariéry a pracovných príležitostí je spojiť 3 základné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

Príď na univerzitný hokej, vezmi si svoj životopis a NÁJDI SI JOB!

Na ľadovej ploche zápas UMB Hockey Team vs. UTB Zlín a v priestoroch štadióna vyše 20 firiem, ktoré hľadajú šikovných stážistov, brigádnikov alebo zamestnancov.

 

A možno práve tu odštartuješ svoju hviezdnu kariéru.

Nájdi si prácu na zimáku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a UMB Hockey Team  pod záštitou rektora Vladimíra Hiadlovského v spolupráci s Mestom Banská Bystrica organizujú 3. ročník  edície podujatia:  Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí. Zimný štadión sa zmení na  veľtrh kariéry a práce, kde si  študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a široká verejnosť môže nájsť prácu, brigádu či stáž.

Hlavnou myšlienkou veľtrhu kariéry a pracovných príležitostí je spojiť 3 základné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

„Veľtrh otvára spoločnostiam dvere  k talentovaným a kvalifikovaným uchádzačom a prinesie obom stranám  možnosť prezentovať sa v netradičných priestoroch v neformálnej atmosfére,“ uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

Športový zážitok garantuje majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a UTB Zlín. Počas hokejového zápasu medzi univerzitnými tímami budú prebiehať rôzne súťaže a tombola. Široké spektrum voľných pracovných pozícií a kvalitu veľtrhu garantuje  približne 20 vystavovateľov rôzneho zamerania. Väčšina z  vystavovateľov pôsobí v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja alebo priamo v Banskej Bystrici. Ponuka niektorých firiem je orientovaná na rozbeh kariéry prostredníctvom stáže alebo brigády. Môže to byť zaujímavé hlavne pre vysokoškolských študentov  a študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o vstup na trh práce popri štúdiu.  Ponuka pracovných miest je rôzneho zamerania, čo otvára dvere záujemcom o prácu rôznej náročnosti a jazykovej vybavenosti. Mnohé z ponúkaných  pozícií sú vhodné pre absolventov jednotlivých študijných odborov bez pracovných skúseností.

Návštevníci veľtrhu majú možnosť nielen získať prehľad o ponuke voľných pracovných miest a o požiadavkách na obsadenie ponúkaných pozícií. Môžu aj priamo odovzdať svoj životopis do rúk jednotlivých vystavovateľov.