O podujatí „Zo školy na zimák“

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a UMB Hockey team v spolupráci s mestom Banská Bystrica organizuje podujatie Zo školy na zimák edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí.

Hlavnou myšlienkou podujatia je spojiť hlavné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

Cieľová skupina
  • študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
  • široká verejnosť.
Cieľ podujatia
  • Cieľom podujatia Zo školy na zimák – edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí je prepojiť kvalitný hokej a výber kvalitných spoločnostíprezentujúcich kvalitné pracovné príležitosti.
  • Cieľom podujatia Univerzitný deň pracovných príležitostí je podporovať komunikáciu, spoluprácu študentov UMB a verejnosti s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania pracovných príležitostí. Pre firmy tak otvoriť priestor k talentovaným a kvalifikovaným uchádzačom, ktorí hľadajú prácu.
  • Stretnutie uchádzačov o prácu a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám možnosť prezentovať sa v netradičných priestoroch v uvoľnenej atmosfére.
Jedinečnosť a atraktívnosť podujatia

Majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a UTB HOCKEY ZLÍN.