Domáci zápas v ZH v režime OTP: Čo to znamená

Zápas proti rumunskému tímu SAPIENTIA U23 odohráme v obmedzenom režime vzhľadom na Covid-19 opatrenia. Okres Žiar nad Hronom je v bordovej farbe čo znamená, že divácka kulisa je povelená v max. kapacite 500 divákov.

Povinnosťou organizátora je zabezpečiť, okrem doteraz platných hygienických opatrení, aj kompletný zoznam návštevníkov podujatia. Tento krok určite o malú chvíľu predĺži čas potrebný na vstup fanúšikov na zimný štadión. Odporúčame prísť radšej v predstihu, aby sme to všetko spoločne a úspešne zvládli (otvárame brány najskôr cca 1 hodinu pred zápasom). Navyše je povinnou súčasťou respirátor, ktorý musí byť nasadený na tvári počas celého zápasu.

Čo znamená režim OTP

Režim OTP oprávňuje vstup na športové podujatie pre osoby, ktoré spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:
Osoba je plne očkovaná
osoba je otestovaná, pričom sa môže preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hod od odberu alebo PCR/LAMP testom nie starším ako 72 hodín od odberu
osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180-dňami
osoba do 12 rokov, ktorá je podľa vyhlášky braná ako zaočkovaná osoba a preukazuje sa iba dokladom, ktorý vie určiť vek osoby (kartička poistenca).
Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
• Osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
• osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
• osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19
• osoba do 12 rokov veku.