Na začiatku leta 12 hráčov úspešne ukončilo štúdium

Pred príchodom leta sa poriadne zapotili niektorí hráči nášho tímu. Až 12 z nich úspešne ukončilo prvý resp. druhý stupeň vysokoškolského štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej fakultách. Európska univerzitná hokejová liga nikdy nebola a ani nebude „len“ o športe. Získaním kvalitného vzdelania sa hráčom otvárajú možnosti do budúcnosti.

Gratulujeme novým bakalárom a magistrom:

Bc. Marek Gašparovičom
Bc. Samuel Guštafík
Bc. David Petrík
Bc. Filip Rybár
Bc. Matej Turiansky
Bc. Jozef Vlk
Bc. Marek Lupták
Mgr. Martin Jendroľ
Mgr. Richard Novodomec
Mgr. Adam Sapár
Mgr. Marek Švarc
Mgr. Jakub Tatár