Nový partner: Kvetoslava Bočkaiová o spolupráci s PSS

Prečo ste sa rozhodli podporovať UMB Hockey Team?

Sympatickí mladí ľudia, ktorí žijú športom a svojimi cieľmi. Nadšenie nielen zo strany hráčov, ale hlavne manažérov UMB Hockey Team, systematická práca, vynikajúce výsledky. Príprava hodnotných ľudí do života, ktorí budú čoskoro riešiť otázku svojho prvého vlastného bývania, z našej strany podpora nielen finančná, ale aj vzdelávacia v oblasti financií. A všetko dokopy v príjemnej atmosfére a občas aj na hokejovom zápase.

Kvetoslava Bočkaiová (Prvá stavebná sporiteľňa)