Nový partner: TIFFANY

Prečo ste sa rozhodli podporovať UMB Hockey Team?

Sme lokálna firma, pôsobiaca v Banskej Bystrici od augusta 2012. V našom portfóliu máme tri gastro prevádzky TIFFANY FAVORITE FOOD, TIFFANY FRESH a bistro SMARTFOOD, v ktorých sa snažíme  prinášať kvalitu pre široké spektrum zákazníkov.

Zdá sa nám prirodzené podporovať projekty a ľudí z nášho mesta, nakoľko je tu veľa šikovných ľudí. Najmä mladých, ktorým akákoľvek pomoc, či už materiálna, alebo iná vie výrazne uľahčiť štart k plneniu si snov o kariére.                                                                                                                               UMB Hockey team nám bol sympatický z dôvodu, že ho tvoria výlučne študenti, ktorí sú odkázaní prevažne na príspevky od sponzorov. Vieme, že v súčasnej dobe je veľmi zložité získať sponzorov, ktorí by radi investovali peniaze do mládežnického športu.

Peter Kulhány (TIFFANY & SMARTFOOD)