Zoznámte sa s novou marketingovou posilou – Henrieta Valová

Do nášho realizačného tímu pribudla nová marketingová posila Henrieta Valová.

Som študentka 1. ročníka inžinierskeho štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Môj študijný odbor je ekonomika a manažment malých a stredných podnikov – marketing.

Čo ťa zaujalo na ponuke a prečo si sa rozhodla, stať sa súčasťou Univerzitného hokejového tímu UMB, v realizačnom tíme ako dobrovoľníčka?

Ponuka, byť súčasťou Univerzitného hokejového tímu UMB ako dobrovoľníčka ma zaujala najmä preto, že spojenie športu a vzdelania je pre mňa veľmi inšpiratívne. Vzhľadom na moje štúdium marketingu vidím túto príležitosť ako skvelý spôsob, ako prakticky aplikovať svoje vedomosti a schopnosti v reálnom prostredí. Taktiež ma láka možnosť podieľať sa na organizácii a propagácii tímu prostredníctvom marketingových aktivít a bude to pre mňa skvelá prax do budúcna.

Čomu sa budeš venovať konkrétne, na akej pozícií?

Vo funkcii dobrovoľníčky v realizačnom tíme sa plánujem venovať marketingu, sociálnym sieťam a grafickej tvorbe. Moje zameranie bude na propagáciu tímu a podpora jeho aktivity prostredníctvom rôznych marketingových iniciatív. Budem sa snažiť vytvárať a implementovať stratégie na zvýšenie povšimnutia a zapojenia divákov a fanúšikov, čím by som prispela k celkovej atmosfére okolo tímu.

Aký máš názor na fungovanie UMB tímu a celkovo aký máš názor na univerzitný šport, ktorý prepája vzdelanie so športom. A dáva okrem hráčom aj príležitosť dobrovoľníkom, realizovať sa priamo v praxi, či už ohľadne marketingu, realizácie zápasov atď…

Mám veľmi pozitívny názor na fungovanie UMB tímu a univerzitný šport ako celok. Spájanie vzdelania so športom nie len poskytuje študentom vyvážený životný štýl, ale aj rozvíja dôležité dovednosti ako tímová spolupráca, vedenie a manažment času. Čo sa týka dobrovoľníkov, takáto prax a možnosť zapojiť sa do realizácie zápasov a ďalších udalostí je neuveriteľná. Pre mňa osobne to znamená príležitosť získať cenné skúsenosti v oblasti marketingu a eventového manažmentu, ktoré si myslím, že mi pomôžu v mojej budúcej kariére.